Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Poradnik jak pozwać, jak bronić się przed pozwem, jak się odwołać od Wyroku nakazowego

Pozew, odpowiedź na pozew, odwołanie (skarga), sprzeciw.  Apelacja i odpowiedź na apelację.

Jak powinien być napisany pozew? Pozew to w zasadzie pismo, który może napisać każdy. Nie ma wymagań, by w ramach pozwu korzystać terminologii prawniczej. Ale czy chcemy tylko napisać pozew, zapłacić koszty sądowe i ewentualnie wygrać proces? A jak Sąd orzeknie, że to przeciwnik ma rację? Zapłacić drugiej stronie za jej prawnika oraz wszystkie koszta sądowe (w tym np. koszt dojazdu świadków, opinie biegłego) to jedno, a uśmiech drugiej strony procesu z naszej porażki to nic?

Zgodnie z art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego pozew powinien spełniać konieczne warunki wymagane dla każdego pisma procesowego. Art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego  – pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowane, jak również imię i nazwisko lub siedzibę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę oświadczenia lub wniosku wraz z przytoczeniem dowodów na potwierdzenie wskazanych okoliczności; podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników.

To nie wszystko! Pamiętaj, że przed Sądem należy udowodnić swoje racje (art. 6 kodeksu cywilnego „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”) bo Sędzia nie jest wróżką, a swoje Wyroki może wydawać w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. Strona, działająca bez zawodowego pełnomocnika często na Sali sądowej ulega emocją co ma wpływ na ocenę sprawy (Sąd może zinterpretować przepis na korzyść lub dobrać inne normy prawne by uzasadnić swoje uzasadnienie), dlatego warto zaufać dobremu prawnikowi, a Kancelaria Prawna 24h posiada zespół prawników, z których wybiera najlepszego specjalistę z danej dziedziny do danego rodzaju sprawy.

Rodzajów pozwów jest wiele (o zapłatę, o ustalenie, o wydanie..). Każdy pozew ma swój rygor prawny (pozew o przywrócenie do pracy częściowo jest oparty na kodeksie pracy a częściowo na zasadach ogólnych kodeksu postępowania cywilnego. Pozew o odszkodowanie za szkody górnicze częściowo opiera się na Ustawie o prawie geologicznym i górniczym, a częściowo na kpc i rozporządzeniach właściwego Ministra.

 – Pozwy, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski procesowe, pełnomocnictwo procesowe, wnioski dowodowe to specjalizacja Kancelarii Prawnej 24 z siedzibą w Katowicach Al. W. Korfantego 51 www.kancelariaprawna24h.pl. – pomoc prawna również online – pomoc w oddłużaniu –

Szczegółowe informacje na temat postępowania w procesie m.in.: upadłość konsumencka, pozew o zapłatę, odpowiedź na pozew, pozew o rozwód, odpowiedź na pozew o rozwód, pozew o alimenty, odpowiedź na pozew o alimenty, pozew o zachówek, odpowiedź na pozew o zachówek, pozew o zaległe wynagrodzenie, odpowiedź na pozew o zaległe wynagrodzenie, pozew o ustalenie użytkowanie lokalu bez prawa najmu, odpowiedź na pozew o bezpodstawne korzystanie z lokalu, nakaz zapłaty w postępowaniu w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od wyroku zaocznego – uzyskają Państwo opisując swoją sprawę na adres: biuro@kancelariaprawna24h.pl (oferujemy bezpłatną analizę prawną dla osób i firm chcących skorzystać z naszych usług ale nie darmową poradę prawną) oraz na naszej stronie:

Pozew – Chcę pozwać – Zostałem pozwany – Wyrok nakazowy.

Bardzo często proszą nas Państwo o informacje, kiedy można  złożyć pozew o obniżenie alimentów lub pozew o uchylenie alimentów. Proszę pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie np. z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny zależy od konkretnych okoliczności – prawo polskie nie podaje wieku dziecka i czasami alimenty mogą dotyczyć osoby powyżej 30 roku życia. Warto zapoznać się z bazą orzeczeń Sądu Najwyższego.

Jeżeli chodzi o pozew o obniżenie alimentów to o uzasadnionym pozwie można mówić w przypadku:

1) zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka po dniu wydania wyroku zasądzającego alimenty bądź po zawarciu ugody określającej wysokość alimentów,

2) zmniejszeniu możliwości zarobkowych i majątkowych po dniu wydania wyroku zasądzającego alimenty bądź po zawarciu ugody określającej wysokość alimentów,

3) zwiększeniu przez sprawowania pieczy nad małoletnim dzieckiem po dniu wydania wyroku zasądzającego alimenty bądź po zawarciu ugody określającej wysokość alimentów.

Zważywszy na fakt, że co najmniej 30% spraw sądowych jest przegrana na etapie przedprocesowym – jeszcze przed wysłaniem pozwu do Sądu (odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku nakazowego) przez niedopełnienie odpowiednich rygorów np. brak wcześniejszego wezwania (lub możliwości udowodnienia wezwania do..), brak dopełnienia właściwej formy (np. aktu notarialnego lub ręcznego napisania i podpisania testamentu), zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej. Świadczymy profesjonalne usługi prawne, posiadamy wykwalifikowany zespół prawników, współpracujemy z doradcami podatkowymi, z tłumaczami przysięgłymi, rzeczoznawcami i detektywami.

Obsługa prawna przedsiębiorców i osób prywatnych – Kancelaria Prawna 24h – Katowice Al. Wojciecha Korfantego 51 (koło Spodka) – godz. 8:00 do 16:00 – pomoc prawna online – porady prawne przez internet – tel. 728 838 858 – lub opisz nam swój problem prawny biuro@kancelariaprawna24h.pl

 – bezpłatne wzory pism procesowych – bezpłatne wzory pozwu –

Wzory pism

jak napisać pozew